مطلب وبلاگ

تعداد مهمانان مجاز برای تالارها تحت تاثیر کرونا

اخبار و مقالات

به گزارش تشریفات روژین و به نقل از ایسنا، محسن فرهادی، تعداد مهمانان مجاز برای تالارها در زمان شیوع ویروس کرونا را اعلام کرد.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، ضمن تشریح پروتکل های مربوط به بازگشایی تالارهای پذیرایی، گفت: تالارهای پذیرایی با تعداد محدود نفرات، مجاز به فعالیت هستند.

در مناطق آبی حداکثر تعداد مهمانان مجاز  ۷۵ نفر و در شهرهای زرد ۵۵ نفر در هر سالن است.

مهندس محسن فرهادی در ادامه گفت: مقرر شد که تالارها با ظرفیت درصدی فعالیت نکنند؛ زیرا امکان کنترل کد ملی برای تالارها وجود ندارد.

از طرفی ممکن است فردی دعوت شود و با همراه اضافه به سالن برود و… پس عملا امکان کنترل کد ملی برای تالارها فراهم نیست و بنابراین احتمال حضور فرد بیمار در تالار پذیرایی وجود دارد.

به همین دلیل تعداد مهمانان مجاز برای حضور در تالارهای پذیرایی مشخص شدند.

فرهادی تاکید کرد: تالارهای پذیرایی نمی توانند صندلی ثابت برای کسی درنظر بگیرند و امکان جابجایی افراد وجود دارد.

بنابراین تالارهای پذیرایی با محدودیت تعداد مهمانان مجاز به فعالیت هستند؛

یعنی در منطقه آبی حداکثر تعداد مجاز پذیرش مهمان ۷۵ و در شهرهای زرد ۵۵ نفر در هر سالن است.

وی تاکید کرد: همچنین طول مراسم نهایتا ظرف مدت ۳ ساعت باید به اتمام برسد.

اما در تالارهایی که فضای باز دارند ( باغ تالار) این تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده می تواند دو برابر شود.

وی با اشاره به این که داشتن تهویه شرط اساسی بازگشایی تالارها است، اظهارداشت:

سالن هایی که تهویه مناسب ندارند مجاز به فعالیت نخواهند بود.

اتحادیه تالارهای پذیرایی موظف شدند لیست تالارهای مجاز را به دانشگاه علوم پزشکی محدوده مربوطه تحویل دهند.

بازرسان وزارت بهداشت در دانشگاه های علوم پزشکی از این تالارها بازدید خواهند کرد.

پاسخ دهید