سالگرد ازدواج

ساگرد ازدواج خاطرات رویایی ترین شب زندگی شما را مرور می کند. باغ تالار روژین در تهران برای برگزاری مراسم سالگرد ازدواج و سایر ایونت ها و مراسم های شما ..

سالگرد ازدواج

ساگرد ازدواج خاطرات رویایی ترین شب زندگی شما را مرور می کند. هستند زوج های بسیاری که تمایل دارند در روز سالگرد ازدواج شان با برگزاری جشن و میهمانی هر ساله خاطرات پیوند عاشقانه شان را زنده نگه دارند و این روز را به یک روز خاص و خاطره ساز دیگر تبدیل کنند.
تعداد زیادی از زوج های خوشبخت که برگزاری مراسم ازدواج خودشان را به خدمات مجالس و تشریفات روژین سپرده بودند در سالگرد ازدواجشان هم تصمیم گرفتند تا آن شب رویایی را بار دیگر با همراهی روژین تکرار کنند.
ما برای برگزاری مراسم سالگرد ازدواج ایده های متفاوتی داریم حتما با خدمات مجالس و تشریفات روژین برای این شب رویایی تماس بگیرید.